Вашият сайт
за запознанства

Регистрирани: 15511

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ILOVEYOU.BG


Този текст урежда отношенията между iloveyou.bg и всяко лице, наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, регистрирано и ползващо услугите на сайта. iloveyou.bg си запазва правото да променя настоящите условия съобразно съответните законови и нормативни изисквания.

iloveyou.bg не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети или пропуснати ползи, възникнали при проблеми, свързани с функционирането на сайта или злонамерената употреба на сайта от трети лица. Няма гаранция, че услугите ще бъдат достъпни за всеки и по всяко време.

За да ползва услугите на сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да е лице, навършило 16 г. Отговорността за посочената от потребителите информация се носи от самите тях. iloveyou.bg не събира лична информация като име, фамилия, телефонни номера, адреси. Попълването им в профила е забранено.

Регистрацията може да бъде прекратена по всяко време от меню "Настройки".

E-mail адресът, посочен в регистрацията, се използва за получаване на парола и при желание - за изпращане на актуална информация, свързана с предлаганите в сайта услуги. iloveyou.bg си запазва правото в изключителни случаи да изпрати уведомление по е-mail до някои или до всички потребители, свързано с важна информация или с промени във функционирането на сайта. E-mail адресите няма да бъдат предоставяни на трети лица. iloveyou.bg може да лиши от достъп до сайта и предлаганите от него услуги всяко лице, което:

  • с действията си насърчава към национална, религиозна, политическа и расова нетърпимост;
  • използва сайта за рекламни или комерсиални цели;
  • излага информация, съдържаща покана за сексуслуги, порнографски материали, както и материали, противоречащи на закона и правилата на морала;
  • предоставя подвеждаща или подпомагаща противозаконни действия информация;
  • отправя обида или клевета срещу трето лице;
  • саботира или затруднява предлаганите от iloveyou.bg услуги чрез опити за техническо вмешателство;
  • публикува или разпространява материали, които нарушават патентни права, авторски права, търговски тайни или други свързани права;
  • изпраща, пренася и дистрибутира материали, които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове и програми, настроени да проникват и разрушават или ограничават компютърния софтуер и хардуер;
  • други, по преценка на администратора.

iloveyou.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите и информацията, намираща се на тези линкове.

Всички права са запазени. Никаква част от съдържанието на сайта не може да бъде копирана, публикувана или възпроизвеждана под каквато и да е форма без изричното съгласие на iloveyou.bg.

Логото, съдържанието и останалите елементи на сайта са изключителна собственост на iloveyou.bg. Потребителят се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да било информация, обект на авторско право.

СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

iloveyou.bg се задължава да пази тайната на кореспонденцията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не я предоставя на трети лица. E-mail адресите, попълвани при регистрацията, няма да бъдат предоставяни на трети лица. iloveyou.bg не събира лична информация като име, фамилия, телефонни номера, адреси. Ползването на услугите на сайта е напълно анонимно.

Регистрацията може да бъде прекратена по всяко време от меню "Настройки". Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае, оттам може да скрие своя профил и той няма да се вижда в резултатите от търсене, класация, галерия. За по-голямо удобство и сигурност е добавена и възможността да се блокират съобщенията за нежелани потребители. Повече за тази и други възможности може да се прочете в меню "Помощ".

Статистически извадки и обобщения, свързани с посещаемостта на сайта, като процентно съотношение по пол, възраст, заетост, регион, могат да бъдат използвани за презентация на сайта.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пази конфиденциалността на своята парола и потребителско име и да не ги предоставя на трети лица. Ако се съмнява, че някой ги използва без негово съгласие, може да поиска от iloveyou.bg да забрани регистрацията с тези данни.

 

ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ


* Потребител

* Парола
Забравена парола   |   РЕГИСТРАЦИЯ
ЕРОТИЧНИ КЪСМЕТЧЕТА :)

Мъж-жена

Жената трябва да върви до мъжа. И да го подкрепя. И да не дава лоша дума да се каже за него!... » прочети
Коментари (0)  |  Видяна (1321)

ДНЕС ще живея бавно.....

ДНЕС ще живея бавно. Ще се наслаждавам на всеки един миг. Ще се усмихвам повече. И ще мисля само за хубави... » прочети
Коментари (2)  |  Видяна (320)